Zahvale

 • Zahvala

  BOŽICA ČUIĆ

  BOŽICA ČUIĆ

  udova BORE, rođ. KREŠIĆ

  1927 - 2018

  Preminula 21. siječnja 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  KADIJEVIĆ MANDA

  KADIJEVIĆ MANDA

  1927 - 2017

  Preminula 31. prosinca 2017.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Spridona na Kremenoj

 • Zahvala

  MATIJA OBŠIVAČ

  MATIJA OBŠIVAČ

  1930 - 2017

  Preminula 17. prosinca 2017.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Josipa na Mliništu

 • Zahvala

  VERA ZUBAC

  VERA ZUBAC

  20.X.2017. - 20.XI.2017.

  1951 - 2017

  Preminula 20. listopada 2017.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje u Crnićima

 • Zahvala

  MARIJA RADIĆ

  MARIJA RADIĆ

  udova JOZE, rođ. TOPLAK

  1935 - 2017

  Preminula 24. svibnja 2017.

  ISPRAĆAJ: -