Zahvale

 • Zahvala

  DAMIR GABRIĆ-ĆIKSIJA

  DAMIR GABRIĆ-ĆIKSIJA

  pok. ANTE

  1945 - 2020

  Preminuo 14. travnja 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  VUKOVIĆ ANĐELKO

  VUKOVIĆ ANĐELKO

  pok. JOVE

  1946 - 2020

  Preminuo 13. ožujka 2020.

  ISPRAĆAJ: gradska mrtvačnica u Metkoviću

 • Zahvala

  MARKO ROMIĆ

  MARKO ROMIĆ

  pok. PETRA

  1950 - 2020

  Preminuo 3. ožujka 2020.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Sv. Nikole u Otrić Seocima

 • Zahvala

  MILENKO ŠUTALO

  MILENKO ŠUTALO

  pok. JOZE

  1960 - 2020

  Preminuo 29. siječnja 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  STIPE BLATANČIĆ

  STIPE BLATANČIĆ

  1939 - 2020

  Preminuo 24. siječnja 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  BALDO ILIĆ

  BALDO ILIĆ

  1960 - 2020

  Preminuo 19. siječnja 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  MILE-MILAN BATINOVIĆ

  MILE-MILAN BATINOVIĆ

  pok. JOZE

  1942 - 2019

  Preminuo 19. studenoga 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Jure u Desnama

 • Zahvala

  ZORANA KNEZOVIĆ

  ZORANA KNEZOVIĆ

  1973 - 2019

  Preminula 8. listopada 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  ANĐA PRKA

  ANĐA PRKA

  udova MILJENKA, rođ. PAVLOVIĆ

  1942 - 2019

  Preminula 8. rujna 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću