Što napraviti u slučaju smrti?

Postupak prijave smrtnog slučaja razlikuje se po tome jeli osoba preminula u stanu ili bolnici.

 1. Smrtni slučaj u stanu ili kući

Kada se dogodi smrtni slučaj u stanu ili kući potrebno ga je prijaviti u što kraćem roku i bez odgađanja.
Smrt su dužne prijaviti osobe koje su živjele u zajednici s umrlom osobom, srodnici ili susjedi, a ako takvih nema, svaka osoba koja za nju sazna.
Postupak je sljedeći:

 • Nazvati službu hitne pomoći (194) ili policiju (192).
 • Službene osobe pozvati će mrtvozornika.
 • Mrtvozorniku je potrebno osigurati pristup preminuloj osobi, pripremiti liječničku dokumentaciju ako je osoba bolovala kao i sve matične podatke o umrloj osobi kako bi mrtvozornik izdao potvrdu za prijevoz i ukop.
 • Nakon popunjavanja prijave o smrti, mrtvozornik izdaje potvrdu za pokop umrlog.
 • Obratiti se pogrebnom poduzeću ili posmrtnoj pripomoći (ako je pokojnik imao ugovor s posmrtnom pripomoći, potrebno je ponijeti osobnu iskaznicu).
 • S pogrebnikom dogovoriti vrijeme (termin) sprovoda, odabrati opremu za pokop, dogovoriti detalje vezane uz pokop.
 • Dogovoriti sa nadležnom upravom groblja detalje oko grobnog mjesta.
 • U roku od tri dana sve dokumente koje je izdao mrtvozornik, a odnose se na prijavu smrtnog slučaja odnijeti u matični ured radi prijave i upisa pokojnika u matičnu knjigu umrlih.

2. Smrtni slučaj u zdravstvenoj ustanovi

Ako smrt nastupi u zdravstvenoj ustanovi na teritoriju Republike Hrvatske potrebno je:

 • Javiti se na odjel na koji je osoba bila primljena.
 • Dati sve osobne podatke o umrloj osobi kako bi se mogla izvršiti prijava matičnom uredu.
 • Ugovoriti pojedinosti prijevoza, opreme i ukopa sa pogrebnim poduzećem ili posmrtnom pripomoći.
 • Dogovoriti detalje oko grobnog mjesta s nadležnom upravom groblja.