Zahvale

 • Zahvala

  BOSA POPOVIĆ

  BOSA POPOVIĆ

  1946 - 2023

  Preminula 6. travnja 2023.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Roko u Podgradini

 • Zahvala

  MARICA DJAKOVIĆ

  MARICA DJAKOVIĆ

  1963 - 2023

  Preminula 21. ožujka 2023.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Vareš-Majdan

 • Zahvala

  FILOMENA ERCEG

  FILOMENA ERCEG

  30.VII.1951. - 19.III.2023.

  1951 - 2023

  Preminula 19. ožujka 2023.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  NADA SOLDO

  NADA SOLDO

  1955 - 2023

  Preminula 21. ožujka 2023.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  TOMICA MARKOTA

  TOMICA MARKOTA

  udova SLAVKA, rođ. VUKOJA

  1934 - 2023

  Preminula 10. ožujka 2023.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  ZAGORKA ŠĆEPIĆ

  ZAGORKA ŠĆEPIĆ

  udova MATE, rođ. NUIĆ

  1943 - 2023

  Preminula 17. siječnja 2023.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  ŽELJANA JERKOVIĆ

  ŽELJANA JERKOVIĆ

  28.III.1990. - 3.I.2023.

  1990 - 2023

  Preminula 3. siječnja 2023.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Nikole u Borovcima

 • Zahvala

  JELA VLADIMIR

  JELA VLADIMIR

  udova MIRKE, rođ. MIJOČ

  1927 - 2022

  Preminula 24. prosinca 2022.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Pozla Gora

 • Zahvala

  JELA VLADIMIR

  JELA VLADIMIR

  1927 - 2022

  Preminula 24. prosinca 2022.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Pozla Gora