Zahvale

 • Zahvala

  MARA BUTIGAN

  MARA BUTIGAN

  1941 - 2022

  Preminula 17. veljače 2022.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  STANA KOMAZIN

  STANA KOMAZIN

  supruga JERKE, rođ. MEDAR

  1940 - 2022

  Preminula 16. siječnja 2022.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  MATE DROPULIĆ

  MATE DROPULIĆ

  pok. MIRKE

  1952 - 2021

  Preminuo 15. prosinca 2021.

  ISPRAĆAJ: groblje Nova Brista-Spilice

 • Zahvala

  IVICA ROMIĆ

  IVICA ROMIĆ

  1948 - 2021

  Preminuo 14. prosinca 2021.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  SREĆO OBRADOVIĆ

  SREĆO OBRADOVIĆ

  1951 - 2021

  Preminuo 18. studenoga 2021.

  ISPRAĆAJ: groblje Srca Isusova u Bijelom Viru

 • Zahvala

  SREĆO OBRADOVIĆ

  SREĆO OBRADOVIĆ

  1951 - 2021

  Preminuo 18. studenoga 2021.

  ISPRAĆAJ: groblje Srca Isusova u Bijelom Viru

 • Zahvala

  JURE TALAJIĆ

  JURE TALAJIĆ

  pok. MIJE

  1942 - 2021

  Preminuo 8. studenoga 2021.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Nova Sela

 • Zahvala

  STANIMIR VUKOVIĆ

  STANIMIR VUKOVIĆ

  1976 - 2021

  Preminuo 11. rujna 2021.

  ISPRAĆAJ: gradska mrtvačnica u Metkoviću

 • Zahvala

  DIANA RODIN

  DIANA RODIN

  udova SLAVKE, rođ. ŠUICA

  1957 - 2021

  Preminula 27. kolovoza 2021.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću