Zahvale

 • Zahvala

  PAVAO VOLAREVIĆ

  PAVAO VOLAREVIĆ

  1923 - 2019

  Preminuo 18. srpnja 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  MARA ŠPANJIĆ

  MARA ŠPANJIĆ

  1949 - 2019

  Preminula 19. srpnja 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Sv. Nikole u Otrić Seocima

 • Zahvala

  FILIP VUČKOVIĆ

  FILIP VUČKOVIĆ

  1936 - 2019

  Preminuo 3. srpnja 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima

 • Zahvala

  JURE ŠEŠELJ

  JURE ŠEŠELJ

  2000 - 2019

  Preminuo 4. lipnja 2019.

  ISPRAĆAJ: -

 • Zahvala

  ANA REBAC

  ANA REBAC

  pok. ANTE

  1983 - 2019

  Preminula 20. travnja 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  LIDIJA PRUSAC

  LIDIJA PRUSAC

  1934 - 2019

  Preminula 15. ožujka 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  SREĆKO OBRADOVIĆ

  SREĆKO OBRADOVIĆ

  pok. LUKE

  1954 - 2019

  Preminuo 1. ožujka 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  IVICA GRGURINOVIĆ

  IVICA GRGURINOVIĆ

  1952 - 2018

  Preminuo 27. prosinca 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Nikole u Rogotinu

 • Zahvala

  FRANICA LOJPUR

  FRANICA LOJPUR

  1938 - 2018

  Preminula 16. prosinca 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću