Zahvale

 • Zahvala

  MATIJA OBŠIVAČ

  MATIJA OBŠIVAČ

  1930 - 2017

  Preminula 17. prosinca 2017.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Josipa na Mliništu

 • Zahvala

  VERA ZUBAC

  VERA ZUBAC

  20.X.2017. - 20.XI.2017.

  1951 - 2017

  Preminula 20. listopada 2017.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje u Crnićima

 • Zahvala

  MARIJA RADIĆ

  MARIJA RADIĆ

  udova JOZE, rođ. TOPLAK

  1935 - 2017

  Preminula 24. svibnja 2017.

  ISPRAĆAJ: -

 • Zahvala

  IVAN GABRIĆ

  IVAN GABRIĆ

  pok. BALDE

  1980 - 2017

  Preminuo 27. veljače 2017.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  MANDA BOKAN

  MANDA BOKAN

  udova NIKE, rođ. VERAJA

  1961 - 2016

  Preminula 2. prosinca 2016.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću 5. prosinca 2016. (ponedjeljak) u 13,00 sati.