Obavijesti o smrti

 • Obavijest o smrti

  DOMINIKA ZONJIĆ (VERA)

  DOMINIKA ZONJIĆ (VERA)

  udova IVE

  1933 - 2022

  Preminula 28. rujna 2022.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Roko u Podgradini 29. rujna 2022. (četvrtak) u 17,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  GOJKO PRSKALO

  GOJKO PRSKALO

  pok. GRGE

  1940 - 2022

  Preminuo 22. rujna 2022.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje u Lipnu 27. rujna 2022. (utorak) u 17,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  JOSIP RAJIČ

  JOSIP RAJIČ

  pok. IVANA

  1961 - 2022

  Preminuo 25. rujna 2022.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću 27. rujna 2022. (utorak) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  MARIA DOMINIKOVIĆ

  MARIA DOMINIKOVIĆ

  kći MARIA

  2006 - 2022

  Preminula 23. rujna 2022.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Pozla Gora 26. rujna 2022. (ponedjeljak) u 16,30 sati.

 • Obavijest o smrti

  JELENA KRSTIČEVIĆ

  JELENA KRSTIČEVIĆ

  udova PETRA, rođ. DOMINIKOVIĆ

  1942 - 2022

  Preminula 22. rujna 2022.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Pozla Gora 24. rujna 2022. (subota) u 17,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  NEDA BABAN

  NEDA BABAN

  udova VIKTORA, rođ. KURAN

  1948 - 2022

  Preminula 22. rujna 2022.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću 24. rujna 2022. (subota) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  RUŽA ZONJIĆ

  RUŽA ZONJIĆ

  supruga ANTE, rođ. KIRIDŽIJA

  1941 - 2022

  Preminula 19. rujna 2022.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Roko u Podgradini 20. rujna 2022. (utorak) 17,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  JERKO ŠAGARJELO

  JERKO ŠAGARJELO

  2003 - 2022

  Preminuo 18. rujna 2022.

  ISPRAĆAJ: mjesno grolblje Moševići 19. rujna 2022. (ponedjeljak) 2022. u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  ILIJA ILKO BJELOPERA

  ILIJA ILKO BJELOPERA

  1978 - 2022

  Preminuo 16. rujna 2022.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje u Neumu 17. rujna 2022. (subota) u 16,00 sati.