Obavijesti o smrti

 • Obavijest o smrti

  MARA GLAVAŠ

  MARA GLAVAŠ

  supruga VINKA, rođ. PAŽIN

  1929 - 2020

  Preminula 13. listopada 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću 15. listopada 2020. (četvrtak) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  DRAGA MARGETA

  DRAGA MARGETA

  rođ. GOLEMAC, udova ANTE

  1929 - 2020

  Preminula 12. listopada 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Jure u Desnama 14. listopada 2020. (srijeda) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  MARIJA ŽDERIĆ

  MARIJA ŽDERIĆ

  1926 - 2020

  Preminuo 8. listopada 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Nikole u Rogotinu 10. listopada 2020. (subota) u 16,00 sati

 • Obavijest o smrti

  IVAN VODANOVIĆ

  IVAN VODANOVIĆ

  pok. ANTE

  1946 - 2020

  Preminuo 6. rujna 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ante na Rabi 9. listopada 2020. (petak) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  MILE VUČKOVIĆ – MIKI

  MILE VUČKOVIĆ – MIKI

  pok. MATE

  1953 - 2020

  Preminuo 24. rujna 2020.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima 26. rujna 2020. (subota) u 15,30 sati

 • Obavijest o smrti

  SINIŠA SEDAR

  SINIŠA SEDAR

  pok. RIHARDA

  1957 - 2020

  Preminuo 22. rujna 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Roko u Podgradini 23. rujna 2020. (srijeda) u 16.30 sati

 • Obavijest o smrti

  MARA LEDINIĆ

  MARA LEDINIĆ

  supruga MATA, rođ. ARALO

  1952 - 2020

  Preminula 20. rujna 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana Krstitelja u Ponikvama 22. rujna 2020. (utorak) u 17,00 sati

 • Obavijest o smrti

  ANTONIO JERKOVIĆ

  ANTONIO JERKOVIĆ

  1970 - 2020

  Preminuo 14. rujna 2020.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima 19. rujna 2020. (subota) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  ANKICA DODIG

  ANKICA DODIG

  supruga RAJKA, rođ. ŠUMAN

  1970 - 2020

  Preminula 9. rujna 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Josipa u Gabela Polju 11. rujna 2020. (petak) u 17,00 sati.