Obavijesti o smrti

 • Obavijest o smrti

  LIDIJA PRUSAC

  LIDIJA PRUSAC

  supruga RADE, rođ. ANTUNOVIĆ

  1934 - 2019

  Preminula 15. ožujka 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću 16. ožujka 2019. (subota) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  KATA (MILICA) KURAN

  KATA (MILICA) KURAN

  udova STIPANA

  1934 - 2019

  Preminula 10. ožujka 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Kobiljača 12. ožujka 2019. (utorak) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  ANDRIJA MUSTAPIĆ

  ANDRIJA MUSTAPIĆ

  pok. IVANA

  1930 - 2019

  Preminuo 5. ožujka 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje u Doljanima 6. ožujka 2019. (srijeda) u 15,30 sati.

 • Obavijest o smrti

  ARSEN ŠUNJIĆ

  ARSEN ŠUNJIĆ

  1934 - 2019

  Preminuo 3. ožujka 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Nikole u Rogotinu 5. ožujka 2019. (utorak) u 14,30 sati.

 • Obavijest o smrti

  NEDA ŠETKA

  NEDA ŠETKA

  udova ANTE, rođ. DRAGOVIĆ

  1932 - 2019

  Preminula 2. ožujka 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Jure u Desnama 4. ožujka 2019. (ponedjeljak) u 15,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  SREĆKO OBRADOVIĆ

  SREĆKO OBRADOVIĆ

  pok. LUKE

  1954 - 2019

  Preminuo 1. ožujka 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću 4. ožujka 2019. (ponedjeljak) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  MARIJA (MARA) KRSTIČEVIĆ

  MARIJA (MARA) KRSTIČEVIĆ

  udova NIKOLE (VEZIRA)

  1936 - 2019

  Preminula 1. ožujka 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima 2. ožujka 2019. (subota) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  NIKOLA JERKOVIĆ

  NIKOLA JERKOVIĆ

  pok. STJEPANA

  1944 - 2019

  Preminuo 28. veljače 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje u Momićima 01.ožujka 2019. (petak) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  BRUNO GOLEMAC

  BRUNO GOLEMAC

  pok. ANTE

  1936 - 2019

  Preminuo 27. veljače 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Jure u Desnama 1. ožujka 2019. (petak) u 15,00 sati.