Zahvale

 • Zahvala

  FRANICA LOJPUR

  FRANICA LOJPUR

  1938 - 2018

  Preminula 16. prosinca 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  IVO RADIĆ

  IVO RADIĆ

  pok. FRANJE

  1931 - 2018

  Preminuo 2. studenoga 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  RUŽA MEDIĆ

  RUŽA MEDIĆ

  supruga IVANA, rođ. MASLAĆ

  1939 - 2018

  Preminula 22. listopada 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Srca Isusova u Bijelom Viru

 • Zahvala

  ZDRAVKO TOMIĆ

  ZDRAVKO TOMIĆ

  1960 - 2018

  Preminuo 28. srpnja 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  DAMIRA BOŠKOVIĆ

  DAMIRA BOŠKOVIĆ

  udova DRAGE, rođ. VUICA

  1937 - 2018

  Preminula 16. travnja 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću .

 • Zahvala

  IVAN LJUBAN

  IVAN LJUBAN

  pok. PERE

  1946 - 2018

  Preminuo 6. travnja 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  MILJENKO PRKA

  MILJENKO PRKA

  pok. STIPANA

  1945 - 2018

  Preminuo 7. ožujka 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  BOŽICA ČUIĆ

  BOŽICA ČUIĆ

  udova BORE, rođ. KREŠIĆ

  1927 - 2018

  Preminula 21. siječnja 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  KADIJEVIĆ MANDA

  KADIJEVIĆ MANDA

  1927 - 2017

  Preminula 31. prosinca 2017.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Spridona na Kremenoj