Zahvale

 • Zahvala

  MILE-MILAN BATINOVIĆ

  MILE-MILAN BATINOVIĆ

  pok. JOZE

  1942 - 2019

  Preminuo 19. studenoga 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Jure u Desnama

 • Zahvala

  ZORANA KNEZOVIĆ

  ZORANA KNEZOVIĆ

  1973 - 2019

  Preminula 8. listopada 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  ANĐA PRKA

  ANĐA PRKA

  udova MILJENKA, rođ. PAVLOVIĆ

  1942 - 2019

  Preminula 8. rujna 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  ANTE POLIĆ

  ANTE POLIĆ

  1947 - 2019

  Preminuo 2. rujna 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  PAVAO VOLAREVIĆ

  PAVAO VOLAREVIĆ

  1923 - 2019

  Preminuo 18. srpnja 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  MARA ŠPANJIĆ

  MARA ŠPANJIĆ

  1949 - 2019

  Preminula 19. srpnja 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Sv. Nikole u Otrić Seocima

 • Zahvala

  FILIP VUČKOVIĆ

  FILIP VUČKOVIĆ

  1936 - 2019

  Preminuo 3. srpnja 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima

 • Zahvala

  JURE ŠEŠELJ

  JURE ŠEŠELJ

  2000 - 2019

  Preminuo 4. lipnja 2019.

  ISPRAĆAJ: -

 • Zahvala

  ANA REBAC

  ANA REBAC

  pok. ANTE

  1983 - 2019

  Preminula 20. travnja 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću