Zahvale

 • Zahvala

  MARKO CAREVIĆ

  MARKO CAREVIĆ

  pok. GRGE

  1928 - 2020

  Preminuo 8. studenoga 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  PERO BOKAN

  PERO BOKAN

  sin MARKA

  1961 - 2020

  Preminuo 9. studenoga 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  MARTA BUBALO

  MARTA BUBALO

  udova VLADE, rođ. GOLEMAC

  1936 - 2020

  Preminula 25. listopada 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  ILIJA OBRADOVIĆ

  ILIJA OBRADOVIĆ

  pok. LUKE

  1954 - 2020

  Preminuo 16. kolovoza 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  MARIO KETINI

  MARIO KETINI

  pok. JAKOVA

  1947 - 2020

  Preminuo 20. srpnja 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  NEDJELJKO CURIĆ

  NEDJELJKO CURIĆ

  1939 - 2020

  Preminuo 20. svibnja 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  MIRKO ŽUVELEK-MIGA

  MIRKO ŽUVELEK-MIGA

  pok. IVANA

  1956 - 2020

  Preminuo 13. svibnja 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Josipa na Mliništu

 • Zahvala

  MARIJA KNEZOVIĆ

  MARIJA KNEZOVIĆ

  supruga STOJANA, rođ. VUJEVIĆ

  1948 - 2020

  Preminula 16. travnja 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću