Ploče

 • Obavijest o smrti

  ŽIVANA NIKOLAC

  ŽIVANA NIKOLAC

  .

  1966 - 2016

  Preminula 14. srpnja 2016.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje u Šarić-Strugi 16. srpnja 2016. (subota) u 18,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  CVIJETA KONCUL

  CVIJETA KONCUL

  udova MATE

  1928 - 2016

  Preminula 13. srpnja 2016.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću 14. srpnja 2106 u 18,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  SANJA ERAK

  SANJA ERAK

  rođ. VUKOJEVIĆ

  1960 - 2016

  Preminula 11. srpnja 2016.

  ISPRAĆAJ: groblje Laniština u Pločama 13. srpnja 2016. (srijeda) u 18,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  MATIJA (MAŠA) GLAMUZINA

  MATIJA (MAŠA) GLAMUZINA

  udova ANTE

  1931 - 2016

  Preminula 7. srpnja 2016.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Nikole u Rogotinu 8. srpnja 2016. ( petak) u 18,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  MAŠA GILJEVIĆ

  MAŠA GILJEVIĆ

  udova NEDE (BARBA)

  1924 - 2016

  Preminula 4. srpnja 2016.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje u Baćini 5. srpnja 2016. (utorak) u 19,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  DRINKO MUSULIN

  DRINKO MUSULIN

  .

  1958 - 2016

  Preminuo 27. lipnja 2016.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Jezerac u Stačevici 30. lipnja 2016. u 18,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  RATO KRSTIČEVIĆ

  RATO KRSTIČEVIĆ

  .

  1943 - 2016

  Preminuo 24. lipnja 2016.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje u Peračkom Blatu 25. lipnja 2016. (subota) u 19,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  RUŽICA BEBIĆ

  RUŽICA BEBIĆ

  .

  1956 - 2016

  Preminuo 20. lipnja 2016.

  ISPRAĆAJ: groblje Laniština u Pločama 23. lipnja 2016. u 18,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  ANTE KRSTIČEVIĆ

  ANTE KRSTIČEVIĆ

  .

  1924 - 2016

  Preminuo 20. lipnja 2016.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje u Peračkom Blatu 22. lipnja 2016. (srijeda) u 18,00 sati.