Kula Norinska

 • Obavijest o smrti

  MIRO BATINOVIĆ

  MIRO BATINOVIĆ

  pok. STIPANA

  1954 - 2019

  Preminuo 19. rujna 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima 21. rujna 2019.(subota) u 16,00 sati

 • Obavijest o smrti

  ZORKA JELČIĆ

  ZORKA JELČIĆ

  udova JAKOVA, rođ. MARGETA

  1926 - 2019

  Preminula 15. rujna 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Jure u Desnama 16. rujna 2019. (ponedjeljak) u 18,00 sati

 • Obavijest o smrti

  ANTE ĆELIĆ

  ANTE ĆELIĆ

  pok. JURE

  1954 - 2019

  Preminuo 13. rujna 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima 17. rujna 2019. (utorak)u 17,00 sati

 • Tužno sjećanje

  JOSIP ĆELIĆ-GARAJIN

  JOSIP ĆELIĆ-GARAJIN

  1941 - 2013

  Preminuo 27. kolovoza 2013.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima

 • Obavijest o smrti

  STIPAN JELČIĆ – STEVO

  STIPAN JELČIĆ – STEVO

  pok. ANTE

  1948 - 2019

  Preminuo 25. kolovoza 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Jure u Desnama 26. kolovoza 2019. (ponedjeljak) u 18,00 sati

 • Obavijest o smrti

  TOMISLAV BATINOVIĆ-ĐEKO

  TOMISLAV BATINOVIĆ-ĐEKO

  pok. BALDE

  1934 - 2019

  Preminuo 12. kolovoza 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima 14. kolovoza 2019. (srijeda) u 19,00 sati.

 • Zahvala

  FILIP VUČKOVIĆ

  FILIP VUČKOVIĆ

  1936 - 2019

  Preminuo 3. srpnja 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima

 • Tužno sjećanje

  MILENA MAREVIĆ

  MILENA MAREVIĆ

  1959 - 2013

  Preminula 21. srpnja 2013.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje u Momićima

 • Obavijest o smrti

  FILIP VUČKOVIĆ-MAĐAR

  FILIP VUČKOVIĆ-MAĐAR

  pok. NIKOLE

  1936 - 2019

  Preminuo 3. srpnja 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima 4. srpnja 2019. (četvrtak) u 18,30 sati.