Kula Norinska

 • Obavijest o smrti

  DRINA BILOŠ

  DRINA BILOŠ

  udova VLADIMIRA

  1938 - 2018

  Preminula 11. travnja 2018.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima 13. travnja 2018. (petak) u 17,30 sati.

 • Obavijest o smrti

  ANICA – ANA ŠPRLJE

  ANICA – ANA ŠPRLJE

  udova MIRE

  1937 - 2018

  Preminula 7. travnja 2018.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima 09. travnja 2018. (ponedjeljak) u 17,30 sati.

 • Obavijest o smrti

  JOSIP ŠETKA

  JOSIP ŠETKA

  1934 - 2018

  Preminuo 31. ožujka 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Jure u Desnama 4. travnja 2018. (srijeda) u 17,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  MARIJA MAREVIĆ

  MARIJA MAREVIĆ

  udova NIKOLE, rođ. PAVLOVIĆ

  1955 - 2018

  Preminula 24. ožujka 2018.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima 26. ožujka 2018. (ponedjeljak) u 16,30 sati.

 • Obavijest o smrti

  JANOŠ (IVO) ŠUTUŠ

  JANOŠ (IVO) ŠUTUŠ

  1953 - 2018

  Preminuo 20. ožujka 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Jure u Desnama 23. ožujka 2018. (petak) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  NIKOLA MAREVIĆ – BEST

  NIKOLA MAREVIĆ – BEST

  pok. SREĆKA

  1950 - 2018

  Preminuo 15. veljače 2018.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima 16. veljače 2018. (petak) u 15,30 sati.

 • Obavijest o smrti

  ILIJA VUČKOVIĆ

  ILIJA VUČKOVIĆ

  pok. STIPANA

  1929 - 2018

  Preminuo 23. siječnja 2018.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima 24. siječnja 2018. (srijeda) u 15,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  ANTE VUČKOVIĆ-ŠPALE

  ANTE VUČKOVIĆ-ŠPALE

  pok. IVANA

  1937 - 2018

  Preminuo 17. siječnja 2018.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima 19. siječnja 2018.(petak) u 15,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  MATIJA JERKOVIĆ

  MATIJA JERKOVIĆ

  rođ. BATINOVIĆ

  1938 - 2018

  Preminula 17. siječnja 2018.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje na Bagalovićima 18. siječnja 2018. (četvrtak) u 15,00 sati.