Tužno sjećanje

Sjećanje na dragog oca

KADIJEVIĆ MIJO

KADIJEVIĆ MIJO

1927. - 1958.

Sva ljudska dobrota i plemenitost bili su
u tebi i teško je gledati ovaj svijet,
a u njemu ne vidjeti tebe.
Zahvalne kćeri s porodicama.

VJEČAN MU SPOMEN!