Tužno sjećanje

Sjećanje na dragu majku

KADIJEVIĆ MANDA

KADIJEVIĆ MANDA

1927. - 2017.

Sva ljudska dobrota i plemenitost bili su
u tebi i teško je gledati ovaj svijet,
a u njemu ne vidjeti tebe.
Zahvalne kćeri s porodicama.

VJEČAN JOJ SPOMEN!