Tužno sjećanje

Sjećanje na dragu majku

KADIJEVIĆ MANDA

KADIJEVIĆ MANDA

udova MIJE, rođ. SIMAT

1927. - 2017.

Ima neka moć u dobrim ljudima, oni su jaki
i poslije smrti. Događa se da i dalje žive, po
svojim riječima i djelima, a najviše po
dobroti srca.

Tvoje kćeri sa porodicama