Zahvala

KADIJEVIĆ MANDA

KADIJEVIĆ MANDA

1927. - 2017.

Onaj tko je živio više za druge nego
za sebe ne zaboravlja se, a to je naša majka.
Neka ti Bog plati sve što si za nas učinila.
Ovom prilikom zahvaljujemo svoj rodbini i prijateljima,
koji su ispratili našu majku na vječni počinak.
Zahvalne kćeri.

VJEČNAJA PAMJAT!