Obavijest o smrti

"Samo je u Bogu mir, samo je u njemu spasenje" (Ps 62,2)
Dana 11. prosinca 2018. godine blago u Gospodinu
usnula je naša draga

ANKA ŠILJEG

ANKA ŠILJEG

udova BARIŠE, rođ. ŠILJEG

1946. - 2018.

Tiho je sahranjena dana 14. prosinca 2018. godine
na mjesnom groblju u Novim Selima.

O Ž A L O Š Ć E N I:
obitelji ŠILJEG, te ostala rodbina, prijatelji i poznanici.

POČIVALA U MIRU BOŽJEM!