Zahvale

 • Zahvala

  LIDIJA PRUSAC

  LIDIJA PRUSAC

  1934 - 2019

  Preminula 15. ožujka 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  SREĆKO OBRADOVIĆ

  SREĆKO OBRADOVIĆ

  pok. LUKE

  1954 - 2019

  Preminuo 1. ožujka 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  IVICA GRGURINOVIĆ

  IVICA GRGURINOVIĆ

  1952 - 2018

  Preminuo 27. prosinca 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Nikole u Rogotinu

 • Zahvala

  FRANICA LOJPUR

  FRANICA LOJPUR

  1938 - 2018

  Preminula 16. prosinca 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  IVO RADIĆ

  IVO RADIĆ

  pok. FRANJE

  1931 - 2018

  Preminuo 2. studenoga 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  RUŽA MEDIĆ

  RUŽA MEDIĆ

  supruga IVANA, rođ. MASLAĆ

  1939 - 2018

  Preminula 22. listopada 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Srca Isusova u Bijelom Viru

 • Zahvala

  ZDRAVKO TOMIĆ

  ZDRAVKO TOMIĆ

  1960 - 2018

  Preminuo 28. srpnja 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Zahvala

  DAMIRA BOŠKOVIĆ

  DAMIRA BOŠKOVIĆ

  udova DRAGE, rođ. VUICA

  1937 - 2018

  Preminula 16. travnja 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću .

 • Zahvala

  IVAN LJUBAN

  IVAN LJUBAN

  pok. PERE

  1946 - 2018

  Preminuo 6. travnja 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću