Slivno

 • Obavijest o smrti

  MARA UTOVAC

  MARA UTOVAC

  udova MIJE

  1923 - 2019

  Preminula 26. siječnja 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Slivno-Ravno 28. siječnja 2019. (ponedjeljak) u 15,00 sati.

 • Tužno sjećanje

  KADIJEVIĆ MANDA

  KADIJEVIĆ MANDA

  udova MIJE, rođ. SIMAT

  1927 - 2017

  Preminula 31. prosinca 2017.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Spridona na Kremenoj

 • Obavijest o smrti

  ANTE SRŠEN (TUNIĆ)

  ANTE SRŠEN (TUNIĆ)

  pok. LUKE

  1934 - 2018

  Preminuo 1. studenoga 2018.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Meterize u Blacama 02. studenog 2018. (petak) u 15,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  NEDJELJKO (Vukša) POPOVIĆ

  NEDJELJKO (Vukša) POPOVIĆ

  1947 - 2018

  Preminuo 29. kolovoza 2018.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Slivno-Ravno 31. kolovoza 2018. (petak) u 18,00 sati

 • Obavijest o smrti

  MATIJA VODANOVIĆ

  MATIJA VODANOVIĆ

  udova ANTE

  1918 - 2018

  Preminula 11. kolovoza 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ante na Rabi 14. kolovoza 2018. (utorak) u 18,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  DRAGUTIN VODANOVIĆ-DRAGI

  DRAGUTIN VODANOVIĆ-DRAGI

  pok. IVANA

  1939 - 2018

  Preminuo 12. kolovoza 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ante na Rabi 13. kolovoza 2018. (ponedjeljak) u 18,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  DANICA MUSTAPIĆ

  DANICA MUSTAPIĆ

  udova NEDJELJKA

  1925 - 2018

  Preminula 26. srpnja 2018.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Slivno-Ravno 27. srpnja 2018. (petak) u 18,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  ANTE (vučić) BARTULOVIĆ

  ANTE (vučić) BARTULOVIĆ

  pok. LUKE

  1938 - 2018

  Preminuo 24. svibnja 2018.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ante na Rabi 25. svibnja 2018. (petak) u 17,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  LUKA (Lujo) SRŠEN

  LUKA (Lujo) SRŠEN

  pok. STIPE

  1931 - 2018

  Preminuo 2. svibnja 2018.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Meterize u Blacama 04. svibnja 2018. (petak) u 16,00 sati