Slivno

 • Obavijest o smrti

  MARA PROVIĆ

  MARA PROVIĆ

  žena MIHE

  1932 - 2017

  Preminula 18. studenoga 2017.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Slivno-Ravno 20. studenog 2017. (ponedjeljak) u 15,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  MATO BOŠNJAK

  MATO BOŠNJAK

  1919 - 2017

  Preminuo 12. kolovoza 2017.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Roko u Podgradini 14. kolovoza 2017. (ponedjeljak) u 18,00 sati

 • Obavijest o smrti

  MARIJA SRŠEN

  MARIJA SRŠEN

  udova STIPE (BILADA)

  1939 - 2017

  Preminula 14. svibnja 2017.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Meterize u Blacama 15. svibnja 2017. godine u 15,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  KATA TEPIĆ

  KATA TEPIĆ

  rođ. POPOVIĆ

  1936 - 2017

  Preminula 4. ožujka 2017.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Slivno-Ravno 6.3.2017. (ponedjeljak) u 15,30 sati

 • Obavijest o smrti

  IVICA KREŠIĆ

  IVICA KREŠIĆ

  .

  1972 - 2016

  Preminuo 10. studenoga 2016.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Roko u Podgradini 11. studenog 2016. (petak) u 14,30 sati.

 • Obavijest o smrti

  NEDA BABIĆ

  NEDA BABIĆ

  udova ANTE

  1944 - 2016

  Preminula 8. listopada 2016.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Slivno-Ravno 10. listopada 2016. (ponedjeljak) u 14,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  KNEŽIĆ MARA

  KNEŽIĆ MARA

  udova LUKE, rođ. BJELIŠ

  1926 - 2016

  Preminuo 6. listopada 2016.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Spridona na Kremenoj 7. listopada 2016. (petak) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  PETAR PALINIĆ

  PETAR PALINIĆ

  pok. STANKE

  1923 - 2016

  Preminuo 27. rujna 2016.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ante na Rabi 29. rujna 2016. ( četvrtak) u 16,30 sati.

 • Obavijest o smrti

  ŽELJKA BUTIGAN (LELA)

  ŽELJKA BUTIGAN (LELA)

  rođ. OBRADOVIĆ

  1966 - 2016

  Preminula 2. rujna 2016.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Roka u Podgradini 3. rujna 2016. (subota) u 18,00 sati.