Slivno

 • Obavijest o smrti

  KADIJEVIĆ ANA

  KADIJEVIĆ ANA

  udova NIKOLE, rođ. KADIJEVIĆ

  1928 - 2019

  Preminula 4. studenoga 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Spiridona na Kremenoj 6.XI.2019. (srijeda) u 14,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  DINKO BABIĆ

  DINKO BABIĆ

  pok. MARKA

  1933 - 2019

  Preminuo 11. listopada 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Slivno-Ravno 12. listopada (subota) u 15,00 sati

 • Obavijest o smrti

  IVKA CURIĆ MILUTINOVIĆ

  IVKA CURIĆ MILUTINOVIĆ

  1943 - 2019

  Preminula 4. listopada 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ante na Rabi 7. listopada 2019. (ponedjeljak) u 15,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  MIRKO ĆULIĆ

  MIRKO ĆULIĆ

  pok. LUKE

  1958 - 2019

  Preminuo 1. rujna 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Slivno-Ravno 03. rujna 2019. (utorak) u 17,00 sati

 • Obavijest o smrti

  MIHO PROVIĆ

  MIHO PROVIĆ

  pok. LUKE

  1928 - 2019

  Preminuo 14. kolovoza 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Slivno-Ravno 15. kolovoza 2019. (četvrtak) u 17,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  KADIJEVIĆ MILKA

  KADIJEVIĆ MILKA

  udova MLADENA, rođ. BARTULOVIĆ

  1937 - 2019

  Preminula 5. srpnja 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Spiridona na Kremenoj 10.VII.2019. (srijeda) u 17,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  KNEŽIĆ NEDJELJKA

  KNEŽIĆ NEDJELJKA

  udova JOVE, rođ. KADIJEVIĆ

  1940 - 2019

  Preminula 26. lipnja 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Spiridona na Kremenoj 28.VI.2019. (petak) u 17,00 sati

 • Obavijest o smrti

  TIHO BABIĆ

  TIHO BABIĆ

  pok. MIRKA

  1959 - 2019

  Preminuo 10. svibnja 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Slivno-Ravno 11. svibnja 2019. (subota) u 15,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  ANKA DRAGOBRATOVIĆ

  ANKA DRAGOBRATOVIĆ

  udova MARKA

  1931 - 2019

  Preminula 9. svibnja 2019.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ante na Rabi 10. svibnja 2019. (petak) u 15,00 sati.