Pojezerje

 • Obavijest o smrti

  MARA ŠPANJIĆ

  MARA ŠPANJIĆ

  rođ. ČOTIĆ, supruga JURE

  1949 - 2019

  Preminula 19. srpnja 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Sv. Nikole u Otrić Seocima 21. srpnja 2019. (nedjelja) u 19,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  JERKO (Poštar) MUSTAPIĆ

  JERKO (Poštar) MUSTAPIĆ

  pok. ANTE

  1944 - 2019

  Preminuo 18. srpnja 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Slivno-Ravno 19. srpnja 2019. (petak) u 18,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  STANA NIŽIĆ

  STANA NIŽIĆ

  supruga GRGE (MAKLJEVA), rođ. NIŽIĆ

  1948 - 2019

  Preminula 5. srpnja 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Sv. Nikole u Otrić Seocima 7. srpnja 2019. (nedjelja) u 18,30 sati.

 • Obavijest o smrti

  ANTE DOMINIKOVIĆ

  ANTE DOMINIKOVIĆ

  (Tone Marić)

  1940 - 2019

  Preminuo 9. svibnja 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Sv. Nikole u Otrić Seocima 18. svibnja 2019. (subota) u 18,30 sati.

 • Obavijest o smrti

  JURE ZLOIĆ

  JURE ZLOIĆ

  pok. GRGE

  1941 - 2019

  Preminuo 4. travnja 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Sv. Nikole u Otrić Seocima 6. travnja 2019. (subota) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  KATA (MILICA) KURAN

  KATA (MILICA) KURAN

  udova STIPANA

  1934 - 2019

  Preminula 10. ožujka 2019.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Kobiljača 12. ožujka 2019. (utorak) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  MLADEN GUJINOVIĆ

  MLADEN GUJINOVIĆ

  pok. ANTE

  1959 - 2018

  Preminuo 21. prosinca 2018.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Kobiljača 22. prosinca 2018. (subota) u 15,00 sati.

 • Tužno sjećanje

  SREĆKO ČOTIĆ

  SREĆKO ČOTIĆ

  1971 - 2017

  Preminuo 19. listopada 2017.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Sv. Nikole u Otrić Seocima

 • Tužno sjećanje

  ALBINA KEŽIĆ

  ALBINA KEŽIĆ

  1974 - 2017

  Preminula 18. listopada 2017.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje u Malom Prologu