Ploče

 • Zahvala

  NEVENKA ŠUMAN

  NEVENKA ŠUMAN

  supruga ZDRAVKE, 28.XII.2020. - 28.I.2021.

  1930 - 2020

  Preminula 28. prosinca 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Roka u Kominu

 • Obavijest o smrti

  ANTE ŽDERIĆ

  ANTE ŽDERIĆ

  pok. NIKOLE

  1933 - 2021

  Preminuo 25. siječnja 2021.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Nikole u Rogotinu 26. siječnja 2021. (utorak) u 14,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  MARTIN VUKOVIĆ

  MARTIN VUKOVIĆ

  1934 - 2021

  Preminuo 6. siječnja 2021.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Roka u Kominu 8. siječnja 2021. (petak) u 14,30 sati.

 • Obavijest o smrti

  JURE ĆOPO

  JURE ĆOPO

  pok. MATE

  1937 - 2021

  Preminuo 1. siječnja 2021.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Roka u Kominu 3. siječnja 2021. (nedjelja) u 15,00 sati

 • Obavijest o smrti

  NEVENKA ŠUMAN

  NEVENKA ŠUMAN

  supruga ZDRAVKA

  1930 - 2020

  Preminula 28. prosinca 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Roka u Kominu 30. prosinca 2020. (srijeda) u 14,30 sati.

 • Obavijest o smrti

  dr. stom. ZDRAVKO HAJVAZ

  dr. stom. ZDRAVKO HAJVAZ

  pok. ILIJE

  1945 - 2020

  Preminuo 16. prosinca 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Nikole u Rogotinu 18. prosinca 2020. (petak) u 14,00 sati

 • Obavijest o smrti

  ANTE MARKOTA – ĐUĐA

  ANTE MARKOTA – ĐUĐA

  1936 - 2020

  Preminuo 3. prosinca 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Nikole u Rogotinu

 • Posljednji pozdrav

  ANTE DUGANDŽIĆ

  ANTE DUGANDŽIĆ

  1953 - 2020

  Preminuo 30. studenoga 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Roka u Kominu 2. prosinca 2020. (srijeda) u 15,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  ANTE DUGANDŽIĆ

  ANTE DUGANDŽIĆ

  pok. JOSIPA

  1953 - 2020

  Preminuo 30. studenoga 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Roka u Kominu 2. prosinca 2020. (srijeda) u 15,00 sati.