Metković

 • Obavijest o smrti

  VERA-LUCA KREŠIĆ

  VERA-LUCA KREŠIĆ

  supruga STJEPANA, rođ. VRANKIĆ

  1935 - 2022

  Preminula 2. prosinca 2022.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću 6. prosinca 2022. (utorak) u 13,30 sati.

 • Obavijest o smrti

  LJILJANKA PILJ

  LJILJANKA PILJ

  udova JURE, rođ. JURKOVIĆ

  1935 - 2022

  Preminula 30. studenoga 2022.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću 3. prosinca 2022. (subota) u 14,00 sati.

 • Tužno sjećanje

  DRAGO PEAR

  DRAGO PEAR

  11.XI.2021. - 11.XI.2022.

  1946 - 2021

  Preminuo 11. studenoga 2021.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Tužno sjećanje

  PERO BOKAN

  PERO BOKAN

  9.XI.2020. - 9.XI.2022.

  1961 - 2020

  Preminuo 9. studenoga 2020.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Obavijest o smrti

  GROZDANA ROMIĆ

  GROZDANA ROMIĆ

  pok. ŠIMUNA

  1946 - 2022

  Preminula 8. studenoga 2022.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću 9. studenog 2022. (srijeda) u 13,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  MATKO RAIČ

  MATKO RAIČ

  1956 - 2022

  Preminuo 28. listopada 2022.

  ISPRAĆAJ: groblje Mirogoj 5. studeni 2022. (subota) u 14,10 sati.

 • Tužno sjećanje

  ILIJA TOŠIĆ

  ILIJA TOŠIĆ

  pok. PERE

  1934 - 2017

  Preminuo 30. listopada 2017.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Ivana u Metkoviću

 • Tužno sjećanje

  VERA ZUBAC

  VERA ZUBAC

  1951 - 2017

  Preminula 20. listopada 2017.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje u Crnićima

 • Tužno sjećanje

  MILENKO SENTA MEK

  MILENKO SENTA MEK

  19.X.2012. - 19.X.2022.

  1959 - 2012

  Preminuo 19. listopada 2012.

  ISPRAĆAJ: groblje Franjevačkih samostana Gospe od Anđela