Čapljina

 • Obavijest o smrti

  RUŽA KRVAVAC

  RUŽA KRVAVAC

  udova SLAVE, rođena RAIČ

  1928 - 2022

  Preminula 28. travnja 2022.

  ISPRAĆAJ: katoličko groblje u Dračevu 30. travnja 2022. (subota) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  KATA KORDA

  KATA KORDA

  udova ANDRIJE, rođena DRAGIĆEVIĆ

  1936 - 2022

  Preminula 21. travnja 2022.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Sv. Stjepana Gabela 22. travnja 2022. (petak) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  ŽIVKO PAPONJA

  ŽIVKO PAPONJA

  pok. IVANA-IŠE

  1934 - 2022

  Preminuo 6. travnja 2022.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Josipa u Gabela Polju 7. travnja 2022. (četvrtak) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  MLADENKA JURKOVIĆ

  MLADENKA JURKOVIĆ

  udova NIKOLE

  1938 - 2022

  Preminula 3. travnja 2022.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Sv. Stjepana Gabela 4. travnja 2022. (ponedjeljak) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  ANGELA PULJIĆ

  ANGELA PULJIĆ

  supruga PETRA, rođena JURKOVIĆ

  1958 - 2022

  Preminula 27. ožujka 2022.

  ISPRAĆAJ: Gradska mrtvačnica Kristova Uskrsnuća Čapljina 29. ožujka 2022. (utorak) u 16,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  NIKOLA PRNJIĆ

  NIKOLA PRNJIĆ

  pok. ILIJE

  1942 - 2022

  Preminuo 23. ožujka 2022.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje Dračevo 25. ožujka 2022. (petak) u 15,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  NIKOLA PALAMETA

  NIKOLA PALAMETA

  pok. ANDRIJE

  1938 - 2022

  Preminuo 25. siječnja 2022.

  ISPRAĆAJ: mjesno groblje u Doljanima 26. siječnja 2022. (srijeda) u 15,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  IVAN BUNOZA

  IVAN BUNOZA

  pok. NIKOLE

  1937 - 2022

  Preminuo 21. siječnja 2022.

  ISPRAĆAJ: katoličko groblje u Dračevu 22. siječnja 2022. (subota) u 15,00 sati.

 • Obavijest o smrti

  JAGO KOZINA

  JAGO KOZINA

  pok. LOVRE

  1937 - 2022

  Preminuo 16. siječnja 2022.

  ISPRAĆAJ: groblje Sv. Josipa u Gabela Polju 20. siječnja 2022. (četvrtak) u 15,00 sati.