Umrli-neretva.com ne mogu biti odgovorne za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Umrli-neretva.com

Korisnik je suglasan s time da pristup Internet stranici Umrli-neretva.com ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Umrli-neretva.com zadržavaju pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje ovih Internet stranica. Isto tako, Umrli-neretva.com mogu prestati slati informacije ili dio informacija, mogu promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te mogu promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Umrli-neretva.com zadržavaju pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja ove Internet stranice.

Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu Umrli-neretva.com isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

Umrli-neretva.com isključuju svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica Umrli-neretva.com.

Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica Umrli-neretva.com isključivo na njegovu vlastitu odgovornost.

Umrli-neretva.com nisu ni u kojem slučaju odgovorne za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica Umrli-neretva.com djelomično ili u cijelosti.

Umrli-neretva.com mogu u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.

Umrli-neretva.com ne jamče za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na svojim Internet stranicama. Umrli-neretva.com nisu odgovorne za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama Umrli-neretva.com.

Umrli-neretva.com se izričito ograđuju u svakom smislu od sadržaja materijala na Internet stranicama trećih strana, a na koje se može ili se moglo pristupiti sa Internetske stranice Umrli-neretva.com. Korisnik pristupanjem Internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost.

Za sve pravne sporove koji mogu nastati vezano za korištenje internetske stranice Umrli-neretva.com nadležan je sud u Metkoviću.

Korištenjem internetske stranice Umrli-neretva.com smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.