• Tag Archives: Kula Norinska

Obavijest o smrti – SVETOMIR ĆELIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika kreće iz stare župske kuće na Bagalovićima
dana 14. ožujka 2017. (utorak) u 16,00 sati na mjesno groblje Bagalović.
Izraze sućuti obitelj će primati od 15,00 sati.

Obavijest o smrti – IVAN BATINOVIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika kreće iz mjesne mrtvačnice u Desnama dana
7. ožujka 2017. (utorak) u 16,00 sati na mjesno groblje Sv. Jure u Desnama.
Izraze sućuti obitelj će primati od 15,00 sati.

Obavijest o smrti – ANKA VOLAREVIĆ

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice kreće iz mjesne mrtvačnice u Desnama dana
6. ožujka 2017. (ponedjeljak)u 16,00 sati na mjesno groblje Sv. Jure u Desnama.
Izraze sućuti obitelj će primati od 15,00 sati.

Obavijest o smrti – STIPAN JELČIĆ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika kreće iz stare župske kuće na Bagalovićima
dana 9. siječnja 2016. (ponedjeljak) u 15,00 sati na mjesno groblje Bagalović.
Izraze sućuti obitelj će primati od 14,00 sati.

Obavijest o smrti – KATA GOLEMAC

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice kreće iz mjesne mrtvačnice u Desnama
dana 9. siječnja 2017. (ponedjeljak) u 14,00 sati na mjesno groblje Sv. Jure u Desnama.
Izraze sućuti obitelj će primati od 13,00 sati.

Obavijest o smrti – NATAŠA JELČIĆ

Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice kreće iz stare župske kuće na Bagalovićima
dana 2. prosinca 2016. (petak) u 15,00 sati na mjesno groblje Bagalović.

Obavijest o smrti – SREĆKO GNJEČ

Posljednji ispraćaj dragog nam pokojnika kreće iz stare župske kuće na Bagalovićima
dana 2. studenog 2016. (srijeda) u 15,30 sati na mjesno groblje Bagalović.

Tužno sjećanje – PETAR ŽDERIĆ

Sjećanje na dragog supruga, oca i djeda. supruga TOMISLAVKA, sinovi MIRKO i GORAN, kći MARINA, nevjeste MATIJA i INA, unučad PETRA, EVA i PETAR.